Estimoto wykorzystuje pliki cookie do optymalnego prezentowania strony internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Polityka prywatności
estigroup_logo

Polityka Prywatności

1. Ochrona danych

Ogólne informacje

Poniższe wskazówki dają prosty zarys tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania stron internetowych Estigroup. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować osobiście. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?
  Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest dokonywane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacje o administratorze danych” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?
Twoje dane są zbierane między innymi poprzez przekazywanie ich nam. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Twojej zgody podczas odwiedzania strony internetowej za pomocą naszych systemów informatycznych. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas odwiedzin strony). Zbieranie tych danych następuje automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (technicznie konieczne). Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?
Masz zawsze prawo do bezpłatnego uzyskania informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili ją wycofać na przyszłość. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

Ponadto przysługuje Ci prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego. W każdej chwili możesz się do nas zwrócić w sprawie ochrony danych osobowych oraz innych pytań dotyczących prywatności. Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich Podczas odwiedzania tej strony internetowej Twoje zachowanie w sieci może być analizowane statystycznie. Dzieje się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych. Szczegółowe informacje na temat tych programów analizy znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Hosting

Hostujemy treści naszej witryny u następujących dostawców:

Amazon Web Services (AWS)
Dostawcą jest Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luksemburg (dalej AWS). Podczas odwiedzania naszej witryny, Twoje dane osobowe są przetwarzane na serwerach AWS. Mogą być one również przekazywane do matczynego przedsiębiorstwa AWS w USA. Przekazywanie danych do USA opiera się na klauzulach standardowych UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/. Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności AWS: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr. Korzystanie z AWS odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnym prezentowaniu naszej witryny. Jeśli została zgłoszona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Zewnętrzne hostowanie
Ta strona internetowa jest hostowana z zewnątrz. Dane osobowe zbierane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera/hosterów. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwy, dostępy do strony internetowej oraz inne dane generowane przez stronę internetową. Zewnętrzne hostowanie ma na celu spełnienie umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i efektywnego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odcisk palca urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Nasz(e) hoster/hosterzy przetwarzają Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do spełnienia swoich obowiązków i postępują zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następujących hosterów:
OVH GmbH
Christophstraße 19,
50670 Köln
Niemcy
NIP: DE245768940
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Saarbrücken - HRB 15369
Telefon: +49 681 906730
Faks: +49 (0) 681 8761827
E-mail: kundendienst@ovh.de

3. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych
Operatorzy tych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. My traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Korzystając z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować osobiście. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. w komunikacji e-mailowej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o odpowiedzialnym podmiocie

Odpowiedzialnym podmiotem za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Estigroup Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4a
32-410 Dobczyce
Rejestr handlowy: KRS 00008056962
Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Reprezentowany przez:
Mario Lichoń

Adres do korespondencji:
Weinbergstr. 13a
38350 Helmstedt

Kontakt
Telefon: +49 (0) 5351 3994381
Faks: +49 (0) 151 657 912 90
E-mail: info@estigroup.de

Odpowiedzialny podmiot to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania
Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną w naszym posiadaniu do czasu zakończenia celu przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz uzasadnioną prośbę o usunięcie lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, o ile nie mamy innych prawnie uzasadnionych powodów do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub handlowych); w takim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych przyczyn.

Strona internetowa
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na swoim urządzeniu końcowym (np. za pomocą identyfikacji urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W kolejnych akapitach niniejszej polityki prywatności informujemy o odpowiednich podstawach prawnych w poszczególnych przypadkach.

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych państw trzecich
Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony danych w UE. Na przykład firmy z USA są zobowiązane do udostępnienia organom bezpieczeństwa danych osobowych bez możliwości odwołania się do sądu. Dlatego nie można wykluczyć, że organy amerykańskie (np. służby specjalne) przetwarzają, analizują i przechowują dane znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za zgodą wyrażoną przez Ciebie. Możesz w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Legalność przetwarzania danych do momentu odwołania zgody nie jest dotknięta odwołaniem zgody.Prawo do sprzeciwu w przypadkach szczególnych oraz do bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO). Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednie podstawy prawne dla przetwarzania znajdziesz w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich dotkniętych danymi osobowymi, chyba że będziemy mieli uzasadnione, ważne powody do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bezpośredniej reklamy, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli się sprzeciwisz, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu prowadzenia bezpośredniej reklamy (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń RODO, osoby dotknięte mają prawo do skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do otrzymania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach wykonania umowy, w formie powszechnie używanego i czytelnego formatu, oraz przekazania tych danych sobie lub innemu podmiotowi. Jeśli żądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Informacja, usunięcie i poprawa
Masz prawo do bezpłatnej informacji o Twoich przechowywanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualne prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W każdej chwili możesz się do nas zwrócić w sprawie danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania występuje w następujących przypadkach:
Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. W trakcie weryfikacji masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/zachodzi niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia. Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia. Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, musi nastąpić wyważenie interesów między Tobą a nami. Do czasu ustalenia, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, te dane – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z ważnych powodów interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Szyfrowanie SSL/TLS. Ta strona korzysta z szyfrowania SSL/TLS z powodów bezpieczeństwa i ochrony przesyłania treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po zmianie adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku przeglądarki. Gdy szyfrowanie SSL/TLS jest aktywowane, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Formularz kontaktowy i zapytaniowy
Jeśli przesyłasz nam zapytania za pomocą formularza, Twoje dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Ciebie danymi kontaktowymi są przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku ewentualnych dalszych pytań. Te dane nie są udostępniane bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy . W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona pobrana; zgoda może być w każdej chwili odwołana. Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają w naszym posiadaniu do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, odwołasz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu obsługi Twojego zapytania). Zastrzegamy obowiązujące przepisy prawa – w szczególności terminy przechowywania.

Zapytanie drogą e-mail, telefon lub faks
Jeśli skontaktujesz się z nami drogą e-mail, telefon lub faks, Twoje zapytanie wraz z wszelkimi przekazanymi danymi osobowymi (imię, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane przez nas w celu obsługi Twojej sprawy. Te dane nie będą udostępniane bez Twojej zgody. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona pobrana; zgoda może być w każdej chwili odwołana. Dane przekazane nam w zapytaniach kontaktowych pozostają w naszym posiadaniu do momentu, gdy poprosisz o ich usunięcie, odwołasz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu obsługi Twojej sprawy). Zastrzegamy obowiązujące przepisy prawa – w szczególności terminy przechowywania.

WhatsApp
Na tej stronie internetowej oferujemy możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem aplikacji Messenger WhatsApp. WhatsApp to usługa firmy Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem WhatsApp Twoje przekazane dane (np. numer telefonu, treść wiadomości) zostaną przesłane do WhatsApp i przetworzone przez WhatsApp. Przetwarzanie Twoich danych przez WhatsApp odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów Facebooka wynikających z dostarczania aplikacji Messenger i związanych z nią usług. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w WhatsApp znajdziesz w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/policy.php. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez WhatsApp i decydująca jest wyłącznie polityka prywatności Facebooka dotycząca przetwarzania Twoich danych.

5. Przetwarzanie danych klientów i umów

Pośrednictwo w sprzedaży i transporcie
Przetwarzamy Twoje dane klientów i umów, abyśmy mogli spełnić nasze zobowiązania umowne wobec Ciebie. Obejmuje to w szczególności realizację sprzedaży, w tym transport pojazdów przez spedycje, oraz obsługę zapytań i skarg. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie ważnego interesu, wynikającego z naszego uzasadnionego interesu w efektywnym i bezpiecznym realizowaniu zleceń i zapytań klientów. Nie udostępniamy Twoich danych klientów i umów osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub wyrazisz na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (TTDSG). Przechowujemy Twoje dane klientów i umów przez okres trwania stosunku umownego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywania. Następnie dane zostaną usunięte, chyba że będą potrzebne do spełnienia obowiązków prawnych lub ochrony uzasadnionych interesów.

6. Media społecznościowe

Facebook
Na tej stronie internetowej są elementy społecznościowego serwisu Facebook. Usługodawcą tego serwisu jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dane zbierane są jednak, jak twierdzi Facebook, przesyłane także do USA i innych krajów trzecich. Przegląd elementów społecznościowych Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Gdy element społecznościowy jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje wtedy informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową z Twoim adresem IP. Klikając przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto, możesz powiązać treści tej strony z Twoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przypisać odwiedziny tej strony do Twojego konta użytkownika. Zauważ, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebooka. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli uzyskano zgodę (Consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano zgody, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeśli za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka, wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zbierania danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji o ochronie danych przy korzystaniu z narzędzia Facebooka i za bezpieczną implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka odpowiada Facebook. Prawa osób dotkniętych (np. żądania dostępu) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook można bezpośrednio zgłaszać do Facebooka. Jeśli zgłosisz nam prawa osób dotkniętych, jesteśmy zobowiązani przekazać je do Facebooka. Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter
Na tej stronie internetowej są zintegrowane funkcje usługi Twitter. Usługa ta jest oferowana przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje w ten sposób informacje o Twojej wizycie na tej stronie internetowej. Korzystając z Twittera i funkcji „Retweet”, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są powiązywane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/de/privacy. Jeśli uzyskano zgodę (Consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Transfer danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Instagram
Na tej stronie internetowej są funkcje usługi Instagram. Te funkcje są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Instagrama. Instagram otrzymuje wtedy informacje o Twojej wizycie na tej stronie internetowej. Jeśli jesteś zalogowany na Instagramie, możesz klikając przycisk Instagrama, powiązać treści tej strony z Twoim profilem na Instagramie. W ten sposób Instagram może przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram. Jeśli uzyskano zgodę, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. W przypadku zbierania danych osobowych za pomocą opisanego narzędzia na naszej stronie internetowej i przekazywania ich do Instagrama, wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ponosimy odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zbierania danych i ich przekazywania do Instagrama.

LinkedIn
Na tej stronie korzystamy z funkcji sieci LinkedIn, którą prowadzi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Gdy uzyskasz dostęp do funkcji powiązanych z LinkedIn, dane są przekazywane do LinkedIn i przetwarzane przez LinkedIn. Może to obejmować między innymi Twoją adres IP, odwiedzane strony oraz dane dotyczące Twojego zachowania jako użytkownika. Przetwarzanie Twoich danych przez LinkedIn odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów LinkedIn wynikających z dostarczania funkcjonalności sieci i związanych z nią usług. Więcej informacji o ochronie danych w LinkedIn znajdziesz w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Proszę zauważyć, że nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez LinkedIn i wyłącznie polityka prywatności LinkedIn jest tutaj decydująca.

Xing
Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci Xing, której operatorem jest XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Gdy uzyskujesz dostęp do funkcji powiązanych z Xing, dane są przesyłane do Xing i przetwarzane przez Xing. Mogą to być między innymi Twoje adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz dane dotyczące Twojego zachowania w sieci. Przetwarzanie Twoich danych przez Xing odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów Xing, wynikających z dostarczania funkcji sieciowych i związanych z nimi usług. Więcej informacji na temat ochrony danych w Xing znajdziesz w polityce prywatności Xing pod adresem https://privacy.xing.com/. Prosimy pamiętać, że nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez Xing i decydująca jest wyłącznie polityka prywatności Xing dotycząca przetwarzania Twoich danych.

7. Newsletter

Newsletter
Jeśli chcesz subskrybować oferowany na stronie newsletter, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które umożliwiają nam sprawdzenie, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Te dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłania newslettera możesz w każdej chwili odwołać, na przykład poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych pozostaje niezmieniona przez cofnięcie zgody. Dane, które zostały zapisane u nas w celu subskrypcji newslettera, będą przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i usunięte po wypisaniu z newslettera lub gdy cel przechowywania przestanie istnieć. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Dane przechowywane u nas w innych celach pozostają niezmienione. Po wypisaniu z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail może być zapisany na czarnej liście u nas lub u dostawcy usług newslettera, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu przepisów prawnych dotyczących wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przewyższają nasz uzasadniony interes.

8. Wtyczki i narzędzia

Google Tag Manager
Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, usługi Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Za pomocą Google Tag Manager można zarządzać tagami strony internetowej za pomocą przyjaznego interfejsu. Sam Google Tag Manager (który implementuje tagi) nie używa plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Jednakże za pomocą Google Tag Manager można wywoływać inne usługi Google lub usługi stron trzecich, które z kolei mogą używać plików cookie lub podobnych technologii. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics GA4
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics 4, usługi analitycznej firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Analytics 4 używa plików cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej zmieniliśmy Google Analytics GA4, aby zapewnić przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (TTDSG). Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy Twojego korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu dla operatora witryny. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z Twoim korzystaniem z witryny (w tym Twoim adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki dostępny pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych lub gdy nie chcesz korzystać z dodatku do przeglądarki, kliknij tutaj, aby zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości (opcja Opt-Out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Wówczas na Twoim urządzeniu zostanie zapisane plik cookie Opt-Out.

Google Conversion-Tracking
Ta strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji Google, usługi Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Śledzenie konwersji Google wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy Twojego korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu dla operatora witryny. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach śledzenia konwersji Google nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.

Google Ads
Ta strona internetowa korzysta z Google Ads, usługi Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Google Ads używa plików cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące Twojego korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy Twojego korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu dla operatora witryny. Informacje mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Ads znajdziesz w polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.

YouTube z rozszerzoną ochroną prywatności
Ta strona internetowa umieszcza filmy z witryny YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony prywatności. Według YouTube, ten tryb zapobiega zapisywaniu przez YouTube informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą oni wideo. Tryb rozszerzonej ochrony prywatności nie wyklucza jednak całkowicie przekazywania danych partnerom YouTube. YouTube – niezależnie od oglądania wideo – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick. Gdy uruchomisz wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube, które otrzymają informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas przeglądania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. Ponadto, po uruchomieniu wideo YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub stosować podobne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności oraz zapobiegania oszustwom. Uruchomienie wideo YouTube może wywołać dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu. Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie. Więcej informacji o ochronie prywatności na YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Bing Ads
Ta strona korzysta z Bing Ads, usługi oferowanej przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”). Bing Ads wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Microsoftu w USA i tam przechowywane. Microsoft wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów o aktywności na witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i internetu dla operatora witryny. Informacje mogą być również przekazywane stronie trzeciej, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strona trzecia przetwarza te dane na zlecenie Microsoftu. Więcej informacji o ochronie danych w Bing Ads można znaleźć w polityce prywatności Microsoftu pod adresem https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Proven Expert
Ta strona korzysta z platformy ocen Proven Expert, aby zbierać i publikować opinie oraz oceny od klientów i partnerów biznesowych. Proven Expert to usługa firmy Proven Expert GmbH, Neuhauser Straße 27, 80331 Monachium, Niemcy. Proven Expert używa plików cookie, aby umożliwić i optymalizować korzystanie z platformy ocen. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z platformy ocen są przesyłane na serwer Proven Expert w Niemczech i tam przechowywane. Proven Expert wykorzysta te informacje do oceny korzystania z platformy ocen i do tworzenia raportów o aktywności na platformie. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, dokonując odpowiedniej konfiguracji oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji platformy ocen. Proven Expert przetwarza Twoje dane osobowe, takie jak imię i adres e-mail, wyłącznie w celu świadczenia platformy ocen i przesyłania powiadomień o nowych ocenach lub zmianach w istniejących ocenach. Proven Expert nie przekaże Twoich danych osobowych stronie trzeciej, chyba że jest to wymagane przez prawo lub wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Więcej informacji o ochronie danych w Proven Expert można znaleźć w polityce prywatności Proven Expert pod adresem https://www.provenexpert.com/de/datenschutz/.